NJ2D Kirkemilen Sondag

.

13-03-16

Resultatliste Viborg OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
21Barrett,Stig H55A 47:48 +15:14
45Baagø,Allan H45A 55:11 +23:47
8Baagø,Kristine D21A 1:14:48 +29:35
19Dam,Mette D65A 1:17:07 +41:31
48Damsgaard,Tommy H45A 56:33 +25:09
1Elkjær,Søren H65A 37:34 +00:00
10Gade,Freya Friis D-10B 25:08 +04:45
10Gade,Jakob H35A 55:04 +17:16
11Gade,Josephine Friis D-10B 25:56 +05:33
3Gade,Keld H60A 38:04 +03:32
12Gade,Pia D60A 1:00:46 +20:47
9Gade,Tine Juul Aben2 50:17 +15:41
4Hansen,Bent Aben2 43:40 +09:04
21Nielsen,Lene Stick D50A 58:19 +16:11
41Nikkel,Helle D45A 1:13:44 +34:27
53Pedersen,Leif Egholm H65A 1:13:48 +36:14
4Rasmussen,Jess H55A 38:19 +05:45
47Skovsgaard,Svend Erik H55A 1:09:20 +36:46

13-03-16 14:24:49 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg