NJ2D Kirkemilen Sondag

.

13-03-16

Resultatliste OK AlehofReturn
Placering Navn Klasse                Tid
19Bostr÷m,Linus H-14A 49:31 +16:54

13-03-16 14:24:46 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillh°rer: aalborg